Bạn Cần một máy tính online 24/24

Hãy đến với chúng tôi để thỏa mãn nhu cầu của bạn!
Bạn cần các cấu hình khác ví dụ như RAM hoặc CPU tuỳ chỉnh? Để được tư vấn hãy Liên hệ facebook

Bùi Tố

Gói VIETNAM 1

CPU: 1 Core

RAM: 1 GB

Disk: 20 GB SSD

Băng Thông: Không giới hạn

Hệ điều hành: Window 2012 R2

Vị Trí : Việt Nam (có thể yêu cầu Singapo nếu muốn) 

Giao hàng: 15 phút - 10 tiếng

Giá : 100k/1 Tháng

LIÊN HỆ FACEBOOK

Gói VIETNAM 2

CPU: 1 Core

RAM: 2GB

Disk: 20GB SSD

Băng Thông: Không giới hạn

Hệ điều hành: Window 2012 R2

Vị Trí : Việt Nam (có thể yêu cầu Singapo nếu muốn)

Giao hàng: 15 phút - 10 tiếng

Giá: 150k/1 Tháng

LIÊN HỆ FACEBOOK

Gói Auto 1

CPU: 1 Core (2.0 - 2.9Ghz)

RAM: 1 GB

Disk: 20GB SSD

Băng Thông: Không giới hạn

Hệ điều hành: Window 2012 R2

Vị Trí : Châu Âu 

Giao hàng: 15 phút - 1 tiếng

Giá : 69k/1 Tháng

LIÊN HỆ FACEBOOK

Gói Auto 2

CPU: 2 Core (2.0 - 2.9Ghz)

RAM: 2 GB

Disk: 30 GB SSD

Băng Thông: Không giới hạn

Hệ điều hành: Window 2012 R2

Vị Trí : Chau Âu 

Giao hàng: 15 phút - 1 tiếng

Giá : 109k/1 Tháng

LIÊN HỆ FACEBOOK


Gói THủ Công 1

CPU: 1 Core (2.5 - 3.47 GHz)

RAM: 2 GB

Disk: 20 GB SSD

Băng Thông: 2000 GB

Hệ điều hành: Window 2012 R2

Vị Trí : Châu Âu 

Giao hàng: 1 tiếng - 24 tiếng

Giá : 99k/1 Tháng

LIÊN HỆ FACEBOOK

Gói Thủ Công 2

CPU: 1 Core ( 2.5 - 3.47 GHz)

RAM: 3GB

Disk: 30GB SSD

Băng Thông: 4000GB

Hệ điều hành: Window 2012 R2

Vị Trí : Châu Âu

Giao hàng: 1 tiếng - 24 tiếng

Giá: 135k/1 Tháng

LIÊN HỆ FACEBOOK

Gói Pro

CPU: 2 Core (2.7GHz)

RAM: 4GB

Disk: 50GB

Băng Thông: không giới hạn

Hệ điều hành: Win 7, Win 8, Win 10

Vị Trí : Việt Nam

Giao hàng: 10 phút - 1 tiếng

Giá: 240k/1 Tháng

LIÊN HỆ FACEBOOK